Stipendium

Limedic och SWESECT introdcerar:

octopuslimedicstipendium

Perfusionsstipendium

5000 kronor

– för bästa presentation pÃ¥ SWESECT-mötet

Priset utdelas till den som framför mötets bästa fria föredrag.
(Minst tre deltagande föredrag krävs för att priset skall utdelas.)
Föredraget kan t.ex. vara en vetenskaplig rapport, en fallbeskrivning,
metodbeskrivning eller kortfattade litteratursammanfattning.

Avsatt tid per föredrag: 10 minuter + 5 minuter diskussion.

Pristagaren utses av en jury.

Välkommen att deltaga!