Hedersmedlemmar

Torsten Rystedt
För vägbrytande insatser vid introduktionen av Extra Corporeal teknik i Sverige, samt för att under lång tid bidragit till utveckling inom detta område och vidare för en gedigen kunskap och erfarenhet.
Årsmötet i Tällberg 1999

Avliden 18/5 2000

Se artikel från tidskriften Perfusionisten nr:3 år2000.

 

Curt Wussow
För vägbrytande insatser vid introduktionen av Extra Corporeal teknik i Sverige, samt för att under lång tid bidragit till utveckling inom detta område och vidare för en gedigen kunskap och erfarenhet.
Årsmötet i Tällberg 1999

Se artikel från Perfusionisten nr:4 1998

 

Bertil Wallentin
För vägbrytande insatser vid introduktionen av Extra Corporeal teknik i Sverige, samt för att under lång tid bidragit till utveckling inom detta område och vidare för en gedigen kunskap och erfarenhet.
Årsmötet i Tällberg 1999

Avliden 2008

Se artikel från tidskriften Perfusionisten nr:2 1997

 

Christer Ericsson
För initiativtagande, grundande samt för ett mångårigt genomförande av svensk och skandinavisk utbildning i extrakorporeal cirkulation
Årsmötet i Skellefteå 2004-02-01

 

Siv Nilsson
Siv Nilsson tilldelas SWESECT hedersmedlemskap efter en 40 år lång yrkesgärning. Siv har såväl kliniskt som forskningsmässigt bidragit till utbecklingen av modern extrakorporeal teknik. Vidare har hon förtjänstfullt axlat rollen som Sveriges första kvinnliga perfusionist.

Årsmötet på Visingsö 2005-01-30

 

Ingvar Norstedt
För vägbrytande insatser inom extrakorporeal teknik i Sverige, samt för att under lång tid bidragit till utveckling inom detta område och vidare för en gedigen kunskap och erfarenhet. Årsmötet i Vadstena 2009-02-01

 

Mikael Johnsson
För vägbrytande insatser inom extrakorporeal teknik i Sverige, samt för att under lång tid bidragit till utveckling inom detta område och vidare för en gedigen kunskap och erfarenhet.
Årsmötet i Vadstena 2009-02-01