Swesectmötet 2017

Hej Allihopa!

Här kommer (äntligen) inbjudan till kommande Swesectmöte i Malmö.
Programmet är inte riktigt klart och jag hoppas på att få in många presentationer från er kollegor och företagsrepresentanter, i synnerhet de kollegor som skrev sina mastersarbeten i våras eller har andra projekt de vill dela med sig av.

På lördagen kommer vi också ha vårt traditionella avvikelseseminarium, som skulle må bra om vi hjälptes åt att dra några konkreta fall och händelser.

Jag har säkerligen missat att skicka detta till många av våra kollegor, så vore tacksam om ni kunde sprida det inom klinikerna och företagen.

Vill också be er alla att anmäla er snarast, då hotellrum skall bokas av eller kompletteras upp, samt att det blir lättare att färdigställa programmet.

» Information och anmälan

Med vänliga hälsningar

Mattias och Ann-Katrin

Mattias Widerström
Ordförande i SWESECT
Thoraxkliniken
Skånes Universitetssjukhus
221 85 LUND
0768-871 806
mattias.widerstrom@skane.se

Ann-Katrin Krokström
Kassör i SWESECT
Barnkliniken
Skånes Universitetssjukhus
221 85 LUND
0768890158
ann-katrin.krokstrom@skane.se