Om SWESECT

Välkommen till SWESECTs hemsida!

SWESECT är en organisation öppen för perfusionister och andra i Sverige med yrkesmässigt intresse av extrakorporeal teknologi.

Syftet med SWESECT är att

  • Främja utvecklingen av den extracorporeala teknologin och närliggande verksamheter genom att bereda möjligheter till erfarenhetsutbyte och gemensamma diskussioner i vetenskapliga frÃ¥gor
  • Uppmuntra och stödja forskning rörande extracorporeal teknologi
  • Främja kontakterna och samarbetet mellan personer, myndigheter och organisationer som arbetar med, eller i övrigt har intresse av, extracorporeal teknologi
  • Arrangera kurser och vidareutbildning inom omrÃ¥det extracorporeal teknologi
  • Verka för likartade utbildnings- och auktorisationskriterier för perfusionister i Skandinavien
  • Tillvarata medlemmarnas intressen i frÃ¥gor rörande perfusionistyrket och dess villkor i Sverige

 

Ni missar väl inte det kommande eventet ”Scandinavian Paediatric Perfusion Meeting” som kommer att äga rum i Lund den 24-25 november 2016?

För mer information om mötet, syftet och anmälan klicka här!